Beste forbrukslån

Oppdatert 22.02.2020

Oversikt over beste forbrukslån på det Norske markedet

Utvidet søk

Juster lånebeløp

10.000 kr 600.000 kr

Juster nedbetalingstid

1 år 15 år

Lånebeløp / Nedbetalingstid

 • 1.316 kr Månedsbeløp
  8.99%
  Renter (nominell)
  58.846
  Totalkostnad
  900 kr
  Etableringsgebyr
  50 kr
  Termingebyr
  21 år
  Aldersgrense
  1 dag
  Estimert utbetaling
  En søknad – Flere tilbud
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 ( 23 Anmeldelser)
  Eff. rente 14,64%, kr 80.000, o/5 år. Kostnad kr 30.666, totalt kr 110.666
 • 1.201 kr Månedsbeløp
  6.99%
  Renter (nominell)
  45.018
  Totalkostnad
  950 kr
  Etableringsgebyr
  40 kr
  Termingebyr
  25 år
  Aldersgrense
  2 dager
  Estimert utbetaling
  Lån nå
  Annonselenke
  4.6/5 ( 14 Anmeldelser)
  Eksempel eff.rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-.
 • 1.415 kr Månedsbeløp
  11.65%
  Renter (nominell)
  69.746
  Totalkostnad
  *0 kr
  Etableringsgebyr
  0* kr
  Termingebyr
  23 år
  Aldersgrense
  2
  Estimert utbetaling
  Lån nå
  Annonselenke
  3.1/5 ( 13 Anmeldelser)
  Eff.rente 16,33%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 0,-, Totalt: 93.244,-

Slik finner du beste forbrukslånet for deg

Dersom du er på jakt etter en finansieringsløsning til et mindre prosjekt har du helt sikkert kikket på muligheten for et forbrukslån. Dette er lån veldig mange flere nordmenn har tilgang på, og som også kan bidra til en rekke forskjellige finansieringsbehov.

Allikevel kan det være vanskelig å navigere markedet for forbrukslån i dag. Det kommer stadig nye aktører på banen, og felles for dem alle er at de ønsker å få deg som kunde. Å finne det beste forbrukslånet for din privatøkonomi kan dermed bli en stor utfordring.

Heldigvis er det noen steg du kan følge for å finne det beste forbrukslånet for deg. I denne guiden har vi samlet opp all informasjonen du trenger for å finne ditt beste forbrukslån. Bit deg merke i den, så vil det være en hel del enklere for deg å skaffe et gunstig lån til dine behov.

I denne guiden
 • Viktig å vite om forbrukslån
 • Hvorfor ta seg tid med å fnne det beste forbrukslånet
 • Hvordan finne det beste forbrukslånet

Viktig å vite om forbrukslån

Hva er et forbrukslån?

For å forstå hva et gunstig forbrukslån egentlig er, må vi først og fremst ta en titt på disse lånene og hvordan de fungerer helt prinsipielt. Felles for samtlige forbrukslån er at de er lån uten sikkerhet. Det betyr at långiver (altså banken) ikke tar noen pant i boligen din eller andre eiendeler når de godkjenner lånesøknaden.

Konsekvensen av denne lånestrukturen er at din inntekt ene og alene står som sikkerhet for forbrukslånet. Banken har ingen andre økonomiske knagger å henge lånets sikring på. Det medfører også at forbrukslån er det som kalles for lån med høy risiko.

Når du søker om lån uten sikkerhet vil långiver på bakgrunn av dette være svært opptatt av kredittsjekken som gjennomføres av deg. Denne må være solid for at lånet skal kunne innvilges. Det er også her en del av trikset for å finne det beste forbrukslånet ligger, som vi kommer tilbake til om litt.

Men poenget blir altså å finne det forbrukslånet hvor långiver vurderer risikoen sin som lavest mulig ved å innvilge lånet til deg. Da vil du få en gunstigere rente og bedre lånevilkår. Allikevel kan det være kjekt å sette seg inn i hva du kan forvente her i utgangspunktet.

Ved mindre lånebehov kan det være hensiktsmessig å finne et gunstig smålån.

Renter på de beste forbrukslånene

Som nevnt over er forbrukslån lån med høy risiko. Det betyr at renten på disse lånene ligger veldig mye høyere enn den gjør på lån med sikkerhet, som et boliglån. For å forstå hvorfor det er slik må man ta en titt på kreditor som innvilger lånesøknaden din.

Når din økonomi er eneste sikkerhet banken har å gå på med et lån sier det seg selv at risikoen blir stor. En bank som innvilger et boliglån har på den annen side et helt hus å sikre lånet på. Hvis din privatøkonomi skulle gå rett vest har ikke dette noen betydelig innvirkning på lånet; banken har fortsatt husets verdi som sikkerhet.

På forbrukslån har imidlertid ikke banken noen slik verdi å forholde seg til. Og sannsynligheten for at din økonomi vil oppleve svingninger er veldig mye større enn at hele boligmarkedet i Norge kollapser. Altså er risikoen for långiver høyere med lån uten sikkerhet.

Denne risikoen vil på alle lån, både med og uten sikkerhet, være sterkt bidragsytende til rentetilbudet du mottar fra banken. Da blir det også enkelt å forstå hvorfor renten på forbrukslån gjerne ligger på mellom 15% og 20%.

Når du er ute etter det beste forbrukslånet er det lurt å ha disse tallene i bakhodet. Da er det enklere for deg å vurdere hva som er et godt tilbud. Men husk på at rentesatsen du får tilbud om alltid vil være basert på den individuelle vurderingen kreditor gjennomfører av deg.

Gebyrer på forbrukslån

I tillegg til rente kan det også være lurt å kikke på hvilke gebyrer du må betale på forbrukslånet ditt. Disse vil nemlig ha innvirkning på forskjellen mellom nominell og effektiv rente; jo større gebyrer, jo større forskjell.

Du kan møte på flere typer gebyrer når du skal finne det beste forbrukslånet på markedet. De to vanligste er imidlertid etableringsgebyr og termingebyr, som har forskjellige funksjoner i løpet av låneperioden din.

Etableringsgebyret betaler du ved oppstart av låneavtalen. Dette er altså et engangsgebyr; en avgift for at banken skal opprette lånet for deg. Det er stor variasjon i satser hos de forskjellige bankene, men det er vanlig at etableringsgebyret ligger på mellom 900 og 1100 kroner.

Termingebyret er et månedsgebyr som betales sammen med hvert avdrag til banken. I tillegg til renten på lånet er dette en slags leieavgift for at banken skal forvalte og administrere lånet ditt. Vanligvis ligger termingebyr på mellom 30 og 50 kroner.

Ved siden av etableringsgebyr og termingebyr vil det også beregnes rentes rente når banken skal fastsette en effektiv rentesats. Dette er rentene som etter hvert opparbeides på lånerentene dine ettersom låneperioden går.

Det beste forbrukslånet vil være et med en kompetitiv rentesats, samtidig som det har forholdsvis rimelige gebyrer tilknyttet seg. Men det er én siste faktor du bør ta i betraktning når du er på jakt etter det beste forbrukslånet, og det er nedbetalingstiden din.

Nedbetalingstid på beste forbrukslån for deg

Disse kommer nemlig med en rekke forskjellige strukturer. Hovedtypene heter fastsatt og fleksibel nedbetalingstid. Hvilken som passer best for deg og ditt forbrukslån vil avhenge helt og holdent av hvordan privatøkonomien din ser ut.

Med en fastsatt nedbetalingstid har du en bestemt tidsperiode lånet ditt skal være tilbakebetalt innen. Tidsrommet ligger hos de fleste långivere av forbrukslån på mellom 3 år og 15 år.

Dersom du velger en kortere nedbetalingsperiode vil du måtte betale dyrere månedsavdrag til banken. Allikevel vil lånet bli billigere totalt sett fordi rentene ikke beregnes like mange ganger. Altså passer denne strukturen best til de som har økonomisk kapasitet til å kvitte seg med lånet raskt.

Med en lengre nedbetalingsperiode på forbrukslånet blir månedsavdragene lavere. Men da vil også lånet bli dyrere totalt sett på grunn av flere renteberegninger. Dette er en fin struktur for de som trenger mer tid på seg til å nedbetale gjelden.

Fleksibel nedbetalingstid tilbys av visse långivere i Norge. Med en slik struktur har du full kontroll på hvordan du betjener gjelden din. Dersom du har dårligere råd en måned kan du velge å kun betale inn minstebeløpet banken krever av deg.

En fleksibel nedbetalingsstruktur passer for de som ønsker total frihet med tanke på forbrukslånet sitt. Allikevel er det viktig å være obs på at det krever en del disiplin for å bruke en slik nedbetalingsmetode. Det er fort gjort å skyve gjelden foran seg i det uendelige når man får muligheten til det.

Det beste forbrukslånet får du ved å finne det lånet som er den mest ideelle kombinasjonen av disse faktorene, i henhold til dine behov. Men hva har du egentlig å vinne på å skaffe deg et så gunstig forbrukslån som mulig?

Om lånegiveren din øker renten på lånet ditt eller om du har flere forbrukslån vil det være hensiktsmessig å refinansiere gjeld å samle flere lån til et større.

Hvorfor ta seg tid med å fnne det beste forbrukslånet

Penger spart på renteutgifter

Dette er definitivt den største grunnen til å bruke godt med tid på å finne det beste forbrukslånet. Du kan spare mye penger på å få en så gunstig effektiv rentesats som mulig. Husk at dette henger sammen med nedbetalingstiden din.

Faktorene som påvirker renten du får tilbud om skal vi ta en titt på litt senere i denne guiden. Men selv om din kredittsjekk vil se lik ut for alle långivere du søker hos i samme tidsrom kan det være forskjellige retningslinjer hos den enkelte bank.

Dette handler om hvor stor risiko det er mulig for banken å ta med et lån. Som nevnt er forbrukslån høyrisiko lån – og det er samtlige kreditorer innforstått med. Men så kan det være forskjeller blant långiverne med hensyn til hvilke krav de stiller til lånsøkerne sine.

Og dersom du klarer å finne den långiveren som vurderer søknaden din sterkest mulig vil du også få et rimeligere rentetilbud. Når du sparer penger på renteutgifter blir lånet ditt billigere totalt sett. Da kan du kvitte deg med det raskere i form av større månedsavdrag, eller gi deg selv mer slingringsmonn i privatøkonomien.

Her er et eksempel på hva man sparer i renteutgifter på to forskjellige forbrukslån:

Forbrukslån 1
Lånebeløp: 120.000 kroner
Nedbetalingstid: 8 år
Effektiv rente: 20.49%
Etableringsgebyr: 900 kroner
Termingebyr: 30 kroner
Renteutgifter: 112.752 kroner
Totalkostnad: 232.752 kroner

Forbrukslån 2
Lånebeløp: 120.000 kroner
Nedbetalingstid: 8 år
Effektiv rente: 15,86%
Etableringsgebyr: 900 kroner
Termingebyr: 30 kroner
Rentekostnader: 85.462 kroner
Totalkostnad: 205.462 kroner

Med like under 5% lavere rente ville du altså ha spart 27.290 kroner. Hvis du i tillegg hadde brukt noen av midlene du sparte på å redusere nedbetalingstiden din ville lånet ha blitt enda billigere totalt sett. For å finne det beste forbrukslånet bør du derfor lete etter en så lav effektiv rentesats som mulig.

En romsligere privatøkonomi i det lange løp

En annen god grunn til å finne det beste forbrukslånet for deg er at det vil gi deg en romsligere privatøkonomi. Dette kan være på to forskjellige måter: enten med en kortere nedbetalingstid eller en lengre nedbetalingstid.

Som vi så i avsnittet over vil en lavere effektiv rente spare deg for penger. Men hvis du også klarer å korte litt ned på nedbetalingstiden kan du gjøre lånet enda billigere. Dette gjør man ved å delegere mer penger til forbrukslånet sitt i måneden enn kreditor krever.

Si at du klarer å redusere nedbetalingstiden på lånet med den gunstigste renten over med tre år. Da ville perioden ha blitt kortet ned fra 8 år til 5 år:

Lånebeløp: 120.000 kroner
Nedbetalingstid: 5 år
Effektiv rente: 15,86%
Etableringsgebyr: 900 kroner
Termingebyr: 30 kroner
Rentekostnader: 50.442 kroner
Totalkostnad: 170.442 kroner

I tillegg til de reduserte renteutgiftene ville dette ha gjort lånet enda 35.000 kroner billigere. Så ved å finne det beste forbrukslånet med hensyn til rente kan du også sørge for å gjøre gjelden din enda litt gunstigere ved å kvitte deg med det raskere.

Den andre måten et forbrukslån kan gi deg romsligere privatøkonomi på er ved å gi deg mer tid på å kvitte deg med gjelden. Da velger du altså en lengre nedbetalingsperiode, som vil gjøre lånet ditt dyrere totalt sett.

Allikevel vil det for mange privatøkonomier være gunstig å betale denne avgiften mot en mer overkommelig lånesituasjon. Her blir det viktig å huske på at det beste forbrukslånet for deg er det som gir deg mest ro i hverdagen – samtidig som det ikke tærer på økonomien.

Høyere kredittscore med håndterbar gjeld

Hvis du noensinne har søkt om tjenester som leveres på kreditt, som mobilabonnement, forsikring eller lån, har du blitt kredittsjekket. Dette er prosessen långiver av forbrukslånet også kommer til å gjennomføre når du søker.

For å gjøre en kredittsjekk uthentes kredittopplysningene dine fra et av byråene som sitter med denne informasjonen i Norge. Disse byråene tildeler alle voksne personer med kreditthistorikk en poengsum som kalles for kredittscore.

Poengsummen sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Jo lavere kredittscore du har, jo dårligere vilkår vil du få tilbud om når du søker om tjenester på kreditt.

En av de viktigste faktorene når kredittscore skal beregnes er om du har misligholdt tidligere økonomiske forhold – eller befinner deg i en inkassosak. Da vil kredittscoren din svekkes betraktelig, og dermed gjøre det vanskeligere for deg å få gode vilkår på kredittjenestene du søker om.

Med det beste forbrukslånet skal du sitte med et lån du har full kapasitet til å betjene. Dette bør altså være et håndterbart lån, som ikke gjør det krevende å få hverdagsøkonomien til å gå opp. Da vil du også opprettholde en gunstig kredittscore.

For samtlige tjenesteleverandører som gjennomfører kredittsjekk er dette et viktig vurderingsgrunnlag av deg som kunde. Det er derfor lurt å opprettholde en så høy poengsum som mulig – og hvis du finner et gunstig forbrukslån vil dette være uproblematisk.

Unngå vanskelige økonomiske situasjoner

Dette var vi så vidt inne på over, men en av de viktigste tingene å huske på når man skal skaffe seg et forbrukslån er at man kan betjene det. Altfor mange låntakere legger opp til en gjeldssituasjon de ikke egentlig har kapasitet til å håndtere.

Ved å finne det beste forbrukslån kan du unngå slike vanskelige situasjoner. Her blir det viktig at du bruker litt tid på å kartlegge din egen betalingsevne. Selv om banken gjør dette ved hjelp av kredittsjekken er det ingen som kjenner din privatøkonomi slik du gjør.

Sett opp et godt budsjett i forkant av søknadsprosessen. Ha klart for deg hvor mye du bruker i gjennomsnittlig forbruk, samt faste utgifter opp mot inntektsnivået ditt. Da vil det også være en enkel sak å regne ut hvor mye penger du potensielt kan betjene gjeld med i måneden.

Dersom man blir sittende med et lån man ikke egentlig har kapasitet til er det kort vei til inkassokrav og i verste fall en betalingsanmerkning. Sistnevnte er som en svart prikk på kredittscoren din, og vil medføre at du ikke får innvilget en rekke kredittbaserte tjenester.

Altså er det viktig å huske på at det beste forbrukslånet for deg er det du har god kapasitet til å betjene. Da trenger du aldri å tenke på om du ikke vil klare å betale neste månedsregning.

Når vi da har dekket hva et gunstig forbrukslån er, og hvorfor man bør skaffe seg det beste, er det på tide å kikke på hvordan man finner dette lånet.

Hvordan finne det beste forbrukslånet

Kredittsjekk, inntektsnivå og beste forbrukslån for deg

Som nevnt over vil kredittsjekken banken gjennomfører av deg ha mye å si for hvilken rentesats og nedbetalingsstruktur du får tilbud om. Det betyr også at det vil være gunstig for deg at denne poengsummen er så sterk som mulig når du søker om forbrukslånet.

Det er kun kredittopplysningsbyråene selv som vet akkurat hvordan algoritmene for beregning av kredittscore fungerer. Allikevel er det visse faktorer vi vet har en innvirkning på hvilket tall du ender opp med:

 • inntektsnivået ditt
 • alder
 • hyppig adresseendring
 • om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende
 • inkasso/betalingsanmerkninger
 • om inntektsnivået ditt har gått ned den siste tiden

Av disse faktorene vil inkassosaker og betalingsanmerkninger telle tyngst i forhold til kredittscore. Derfor gjør du deg selv også en stor tjeneste dersom du kvitter deg med disse heftelsene før du søker. Heldigvis er det enkelt å kvitte seg med en betalingsanmerkning; det er bare å innfri gjelden, så vil den slettes.

Husk på at det beste forbrukslånet får du når banken vurderer risikoen din som lavest mulig. Det betyr også at inntektsnivået ditt vil ha enormt mye å si for vilkårene du får tilbud om på lånet. Dette er tross alt eneste sikkerhet kreditor har å gå på når søknaden skal vurderes.

Det er selvfølgelig vanskelig å gjøre noe med inntektsnivået sitt på kort sikt. Men du kan justere ønsket lånebeløp slik at det utgjør en mindre prosentandel av inntekten din. Best mulig forbrukslån får du når banken vurderer privatøkonomien som å ha så lav risiko som mulig.

Dra nytte av markedskonkurransen

Markedet for forbrukslån har virkelig eksplodert i Norge de seneste årene. Det kommer nye aktører på banen nærmest konstant, og det betyr at markedskonkurransen øker. Selv om dette kan være vanskelig å navigere vil konkurranse alltid være gunstig for deg som skal søke om forbrukslån.

For å finne det beste forbrukslånet er det viktig å dra nytte av denne konkurransen. Dette er den eneste måten å forsikre seg om at du får mest mulig lån for pengene dine. Derfor bør du sette deg godt inn i markedet for forbrukslån.

Først og fremst er det lurt å stille seg selv følgende spørsmål:

 • Hvor mye ønsker jeg å låne?
 • Hvilken nedbetalingsstruktur trenger jeg på lånet?
 • Hvilken rente har jeg potensielt råd til å betale?
 • Har jeg fast inntekt?
 • Har jeg eksisterende gjeld som kan gjøre det vanskelig å betjene lånet?

Med denne informasjonen lett tilgjengelig kan du begynne å gå gjennom de forskjellige aktørene på markedet. Det er variasjon i ting som nominell rentesats, lånebeløp, minimumskrav og retningslinjer generelt for lånet.

Forsøk å lage et oppsett over et godt utvalg med aktuelle långivere for dine lånebehov. Skriv opp relevant informasjon om lånet slik at du kan gå tilbake til denne listen når du begynner å søke.

Søk så mange steder som mulig

Dette er også en av ulempene med søknadsprosessen på forbrukslån. Du vil ikke få tilbud om en effektiv rentesats før banken har gjennomført sin kredittvurdering av deg. Og for å gjøre dette må du faktisk søke om forbrukslånet.

Du får det beste forbrukslånet dersom du tar deg tid til å søke så mange steder som mulig, slik at du får en skikkelig oversikt over lånealternativene dine. Ettersom du mottar reelle lånetilbud kan du begynne å legge disse inn i oppsettet ditt.

Det er helt uforpliktende å søke om forbrukslån i Norge. Altså trenger du ikke å bekymre deg for å søke mange steder. Bare vær oppmerksom på at de fleste søknadene vil gjennomføres automatisk. Dersom du har grunn til å tro at dette ikke gir deg den beste rentesatsen mulig bør du kontakte banken for å snakke med en saksbehandler.

I løpet av denne søknadsprosessen blir det også viktig at du kartlegger hva behovene dine egentlig er, og måler disse opp mot lånevilkårene du får tilbud om. Det beste forbrukslånet vil være det som innfrir flest av kravene dine med ett lån.

Bruk en anbudsside til å finne beste forbrukslån til deg

Den største ulempen med strategien vi har skissert her er at den er tidkrevende. Hvis du virkelig skal saumfare markedet for forbrukslån på egenhånd vil det ta deg mange timer. Derfor bør du benytte deg av en anbudsside for å gjøre prosessen så enkel som mulig.

En anbudsside er en uforpliktende og gratis tjeneste. Denne gjør det mulig for deg å søke hos mange forskjellige tilbydere av forbrukslån med én enkelt søknad. Altså drar tjenesten nytte av markedskonkurransen for deg.

Når du skal søke gjennom anbudssiden legger du inn personopplysningene dine, i tillegg til ønsket lånebeløp og nedbetalingsperiode. I løpet av kort tid vil du motta de beste tilbudene i retur fra anbudssidens samarbeidspartnere.

Vær oppmerksom på at en anbudsside kun samarbeider med et utvalg långivere på markedet. Derfor kan det også være lurt å søke ved hjelp av så mange anbudssider som mulig når du er på jakt etter det beste forbrukslånet.

--

Det beste forbrukslånet for deg vil være det som gir deg lav rente, en overkommelig nedbetalingsstruktur og som er håndterbart for økonomien din. Dersom du bruker informasjonen fra denne guiden vil du være på god vei til å skaffe deg det mest gunstige forbrukslånet markedet har å tilby.