Refinansiering

Oppdatert 24.01.2020

Oversikt over markedets beste lån for refinansiering av kredittkort og samle flere lån i ett

Utvidet søk

Juster lånebeløp

10.000 kr 600.000 kr

Juster nedbetalingstid

1 år 15 år

Lånebeløp / Nedbetalingstid

 • 1.316 kr Månedsbeløp
  8.99%
  Renter (nominell)
  58.846
  Totalkostnad
  900 kr
  Etableringsgebyr
  50 kr
  Termingebyr
  21 år
  Aldersgrense
  1 dag
  Estimert utbetaling
  En søknad – Flere tilbud
  Lån nå
  Annonselenke
  5/5 ( 23 Anmeldelser)
  Eff. rente 14,64%, kr 80.000, o/5 år. Kostnad kr 30.666, totalt kr 110.666

Refinansiering av gjeld

I denne guiden går vi gjennom hva refinansiering er, samt hvordan og hvorfor strategien kan være gunstig for deg.

Begrepet refinansiering brukes svært mye når det er snakk om lån og privatøkonomi. Dersom du ikke er kjent med dette uttrykket eller ikke vet hvordan du bør benytte deg av refinansiering bør du lese videre.

Hvis du har vurdert å refinansiere gjør du lurt i å sette deg inn i hvordan denne strategien fungerer. Da stiller du sterkere til å ta gode valg når det kommer til å se seg ut et lån til refinansiering.

I denne guiden
 • Hva er refinansiering?
 • Kostnader ved Refinansiering av gjeld med forbrukslån

Hva er refinansiering?

For å spare penger på refinansiering er det først og fremst viktig å forstå akkurat hvordan denne strategien fungerer. Refinansiering brukes nemlig på lån både med og uten sikkerhet. Men i prinsippet gjennomføres refinansieringen på akkurat samme måte, uansett hvilket lån du ønsker å endre på.

Selve poenget med refinansiering er å skaffe seg bedre lånevilkår enn de du sitter med i dag. Dette kan handle om flere ting, men i bunn og grunn refinansierer man for å få en bedre rentesats på lånet sitt. Når det kommer til lån uten sikkerhet er det også her du virkelig vil spare penger, som du kommer til å se i denne guiden.

Altså skal refinansiering av gjeld med forbrukslån gjøre gjelden lettere å håndtere. Enten dette er i form av lavere månedsavdrag, en gunstigere rente eller en redusert nedbetalingstid. Dette er også bakgrunnen til at den enkeltes privatøkonomi har så mye å si for hvor mye og hvordan refinansieringen vil lønne seg.

Hva er lån uten sikkerhet?

Videre er selve strukturen bak lån uten sikkerhet også avgjørende for hvor mye en eventuell refinansiering kan spare deg for. Forbrukslån, smålån og kredittkortgjeld går alle under samme paraplybegrep her. Det de har til felles er at långiver ikke tar pant i noen av eiendelene dine når lånet eller kreditten innvilges.

Det betyr også at privatøkonomien din blir stående som eneste sikkerhet for långiver når du søker om enten forbrukslån eller kredittkort. I motsetning til lån med sikkerhet, der det i tillegg tas pant i bolig eller andre eiendeler, er lån uten sikkerhet lån med høy risiko.

Risiko og rentesatsen man får tilbud om, uansett hvilket lån man søker om, henger sammen. Når banken tar en større risiko vil renten også settes høyere – du må betale for raske penger som ikke krever sikkerhet i annet enn inntekten din.

Dersom man tenker på lån på et helt grunnleggende nivå er dette også logisk. Jo mer ’objektiv’ sikkerhet banken har i form av hus eller bil, jo mindre effekt vil ditt inntektsnivå ha på betjening og nedbetaling av lånet. Og da kan også renten settes lavere.

Derfor bør du vurdere refinansiering av gjeld med forbrukslån

Men om du sitter med gjeld uten sikkerhet betaler du uansett høye renteutgifter. Bankens risiko blir dine utgifter i så måte. Og det er flere gode grunner til å gjøre noe med gjeldssituasjonen sin ved hjelp av refinansiering.

 • Du kan spare penger
  Husk at selve poenget med å refinansiere er nettopp å spare penger. Dette får man til ved å gjøre lånet gunstigere å betjene. Dersom du velger refinansiering av gjeld i forbrukslån, enten ved å samle opp småbeløp eller flytte et dårlig lån, er sannsynligheten stor for at du vil få redusert rentekostnadene dine.

 

 • Du kan få en bedre nedbetalingsstruktur
  Det tilbys flere måter å nedbetale gjeld på i dag. På forbrukslån er strukturene delt inn i to hovedgrupper: fastsatt og fleksibel nedbetalingsstruktur. Hvilken som er mest gunstig for deg vil avhenge helt og holdent av privatøkonomien din. Men dersom du refinansierer kan du få bedret denne.

 

 • Du får frigjort flere midler til gjeldsnedbetaling
  Gjeld uten sikkerhet er ugunstig for privatøkonomien, uansett hvor mye eller lite du sitter med. Her betaler du høye renteutgifter som egentlig bare spiser av inntekten din.

Dersom du får til en gunstig refinansiering i forbrukslån vil du få frigjort flere midler til gjeldsnedbetaling. Da kan du også kvitte deg med gjelden raskere, som vil gagne økonomien din på lang sikt.

Kredittkortgjeld og refinansiering med forbrukslån

Det er som nevnt visse gjeldssituasjoner hvor refinansiering med forbrukslån vil være gunstigere enn i andre. Hvis du sitter med kredittkortgjeld på bok vil det så å si alltid lønne seg å refinansiere gjelden i et forbrukslån.

Kredittkort har noen av de høyeste rentesatsene på markedet. Dette er delvis fordi kortene er tiltenkt forbruk og ikke lån. Men det handler også om risikoen kreditor tar ved å innvilge kreditt til deg som potensielt kan bli til gjeld.

På kredittkort er det ingen fastsatt nedbetalingsperiode og ingen faste månedsavdrag. Det eneste kortutsteder krever av deg er at du skal betale inn et minstebeløp fra måned til måned. Altså har gjelden svært høy risiko, både for deg og for kreditoren din.

Har du i tillegg gjeld på mer enn ett kredittkort vil det være enda smartere å flytte den over i et forbrukslån. Da får du nøstet opp gjeldsbeløpene dine og slipper å betale dobbelt opp med renteutgifter og gebyrer.

Effektiv rente på utestående kredittkortgjeld ligger gjerne på mellom 20% og 30%. På forbrukslån, og spesielt de som er skreddersydd til refinansiering, kan du få rente på så lite som 15%. I tillegg får du en skikkelig nedbetalingsstruktur med på kjøpet, slik at du unngår å skyve gjelden foran deg i det uendelige.

Smålån og refinansiering med forbrukslån

Smålån er den andre gjeldsverstingen dersom du sliter med å kvitte deg med lånene dine. Dette er mindre forbrukslån, som oftest på mellom 5000 og 50.000 kroner, med en svært høy rentesats. Dersom du låner et mindre beløp over en kortere periode kan du ende opp med å betale flere hundre prosent i renter.

Derfor vil det også lønne seg for de fleste å heller flytte smålånet sitt inn i et forbrukslån. Hvis du kan kombinere dette med kredittkortgjeld – eller om du har flere smålån på bok – vil det være særlig smart å refinansiere gjelden med forbrukslån.

For det første vil du få en lavere rentesats på lånet ditt, som også er hovedgrunnen til å refinansiere denne typen lån. Men hvis du har trang økonomi får du også muligheten til å betjene lånet ditt over litt lengre tid, hos en seriøs långiver.

Flere gjeldsposter og refinansiering av gjeld med forbrukslån

Nå har vi så vidt vært inne på det men det bør allikevel presiseres at refinansiering i forbrukslån er absolutt mest gunstig når du har flere gjeldsbeløp på bok. Hvis disse i tillegg er på enten kredittkort eller smålån kan besparelsene virkelig bli enorme med et godt refinansieringslån.

Det er flere grunner til dette. Men i bunn og grunn handler det om at du med refinansieringen unngår å betale dobbelt opp med renter og gebyrer. Førstnevnte ligger som vi har nevnt svært høyt på både kredittkort og smålån. I tillegg til at rentesatsen er høy i utgangspunktet vil i tillegg et mindre lånebeløp medføre en høyere rente.

Ved å samle sammen gjelden din i ett stort forbrukslån vil du altså få redusert kostnadene dine fordi:

1) lånet er strukturert slik at du må betjene det, og har dermed noe lavere risiko enn kredittkortgjeld og smålån
2) lånet er større og du får derfor en lavere rentesats på det

Kostnader ved Refinansiering av gjeld med forbrukslån

Rente på refinansieringslån i forbrukslån

Når du skal refinansiere blir det selvfølgelig viktig å sette seg inn i hvilke kostnader du kan regne med på det nye lånet ditt. Dette vil være den eneste måten å finne ut av hvor mye penger du kan spare på refinansieringen.

Renten på refinansiering i forbrukslån ligger generelt sett noe lavere enn den vanlige renten på forbrukslån. Dette er primært fordi refinansieringslån som oftest er litt større og banken dermed kan tilby en lavere rentesats.

Husk også på at tilbyderne av forbrukslån til refinansiering er interesserte i å kapre deg som kunde. Det betyr at de vil være mer fleksible når de vet at du kommer fra en konkurrent. Derfor kan det også være en god idé å informere en aktuell ny långiver om vilkårene du sitter med i dag.

Effektiv rente på forbrukslån ligger gjerne på mellom 15% og 20%. Hvilken rentesats du får tilbud om vil imidlertid være helt avhengig av privatøkonomien din. Som vi har sett er denne eneste sikkerhet for långiver, og en sterk økonomi vil derfor medføre en lavere rente.

Du bør også være obs på at renten på forbrukslån uttrykkes som to forskjellige prosentsatser. Den ene er nominell rente og den andre er effektiv rente. Det er vanlig at de forskjellige tilbyderne reklamerer med nominell rente, men det er altså effektiv rente du må betale på lånet ditt.

Gebyrer på refinansiering av gjeld med forbrukslån

De to vanligste gebyrene på forbrukslån heter etableringsgebyr og termingebyr. Du kan komme over andre smågebyrer i tillegg, men samtlige forbrukslån på mer betydelige beløper har disse gebyrene tilknyttet seg.

Etableringsgebyret betales ved oppstart av låneperioden din. Dette er altså et gebyr for at banken oppretter lånet ditt og gjør de oppgavene som er nødvendige i forbindelse med dette. Det er vanlig at etableringsgebyr ligger på mellom 900 og 1100 kroner.

Termingebyret betaler du ved hver termin, altså én gang i måneden sammen med avdrag og renteutgifter. Termingebyr ligger som oftest på mellom 30 og 50 kroner.

Både etableringsgebyr og termingebyr vil ha innvirkning på den effektive rentesatsen du får tilbud om når du refinansierer gjelden din med forbrukslån. Derfor er det gunstig å holde disse så lave som mulig, for å unngå et stort gap mellom nominell og effektiv rente.

Vær videre oppmerksom på at långiver alltid skal informere om samtlige gebyrer på lånet du tar opp. Hvis du er usikker kan det være lurt å spørre en rådgiver fra banken om en full oversikt over utgiftene på lånet.

Nedbetalingsstruktur på forbrukslån til refinansiering

Når du skal refinansiere er du rimeligvis interessert i å forbedre gjeldssituasjonen din. Da vil også nedbetalingsstrukturen du får på det nye lånet ditt ha mye å si for privatøkonomien din fremover. Med refinansiering av gjeld i forbrukslån kan du velge mellom to forskjellige nedbetalingstyper: fastsatt og fleksibel nedbetaling.

Fastsatt nedbetaling av gjeld tilbys av samtlige långivere. Her har du et visst antall år på deg inntil lånet skal være nedbetalt. Månedsavdragene dine vil beregnes heretter, og en lengre nedbetalingstid vil medføre lavere månedlige innbetalinger.

Noen långivere tilbyr også det som kalles for fleksibel nedbetalingstid. Dette er en nedbetalingsstruktur der du selv har full kontroll over hvordan du kvitter deg med lånet ditt. Har du dårlig råd en måned? Da kan du droppe avdragene og kun betale inn rentene banken krever.

Det er imidlertid viktig å huske på at en fleksibel nedbetalingsstruktur krever en viss evne til å holde seg selv i nakkeskinnet. Med en lengre nedbetalingsperiode på forbrukslånet blir det dyrere totalt sett. Altså skal du unngå en nedbetalingssituasjon der du dytter gjelden din foran deg nærmest i det uendelige.

Refinansiering av gjeld med forbrukslån, prosess

Sett opp en grundig oversikt over gjelden din

Når du har blitt godt kjent med hvordan refinansieringslån fungerer kan du ta fatt på selve prosessen for å få refinansiert gjelden din i forbrukslån. Det første du må starte med da er å sette opp en skikkelig oversikt over gjelden.

For mange låntakere er det fort gjort at månedsavdraget til banken blir som en hvilken som helst annen fast regning. Da glemmer man gjerne vilkårene sine, samt renten man betaler på lånet. Men dersom du skal dra nytte av refinansiering er det viktig at du har et godt bilde av hvordan gjeldssituasjonen din ser ut i dag.

Sett opp følgende informasjon om lånene dine:

- effektiv rente
- resterende gjeldsbeløp
- minste månedsbeløp
- totalkostnad på lånet med nedbetalingstiden du har tenkt deg

Nå vet du hvor mye lånet koster deg totalt, samt hvor høy rente du betaler på det. Hvis du har flere gjeldsposter setter du opp informasjonen for alle sammen. Husk på å summere sammen totalkostnadene slik at du vet hvor mye gjelden kommer til å koste slik den står i dag.

Saumfar markedet etter bedre tilbud

Med en god oversikt for hånden kan du begynne å lete etter gode tilbud på refinansiering av gjeld med forbrukslån. Det er lurt å kikke primært på de långiverne som spesialiserer seg på nettopp denne løsningen. Da kan du regne med å få bedre hjelp og sannsynligvis mer kompetanse rundt refinansieringsprosessen.

Husk på at den eneste måten å skaffe seg et realistisk rentetilbud på er ved å søke hos de forskjellige långiverne. Selv om den nominelle renten kanskje ser fin ut må banken gjennomføre kredittsjekken sin av deg for å fastsette en effektiv rente på refinansieringslånet ditt.

Problemet med markedet for forbrukslån i dag er at det finnes et hav av forskjellige aktører å velge mellom. Det betyr også at det er en svært tidkrevende oppgave å uthente informasjon fra samtlige aktuelle långivere når du skal refinansiere gjelden din i et forbrukslån.

Bruk en anbudsside til å søke

Derfor bør du også benytte deg av en eller flere anbudssider som del av søknadsprosessen din. Dette er tjenester som gjør det mulig for deg å søke hos mange forskjellige långivere med én enkelt søknad.

For å bruke anbudssiden fyller du inn personopplysningene dine, samt ønsket lånebeløp og nedbetalingstid. Husk da på at lånebeløp vil være den eksisterende gjelden din, altså gjelden du skal betale det nye lånet ditt med. Deretter kan du signere med BankID og sende inn søknaden din.

Anbudssiden vil videresende den til sine samarbeidspartnere, som kan være alt fra noen få til en rekke forskjellige banker. Disse bankene vet at de konkurrerer om deg som kunde gjennom anbudssiden, og vil dermed utarbeide så kompetitive tilbud som mulig i første omgang.

I løpet av kort tid mottar du de beste av tilbudene i retur fra anbudssiden. Så er det bare å velge det lånet som passer til dine refinansieringsbehov. Tjenesten er både gratis og uforpliktende; hvis du ikke finner et lånetilbud som passer for deg trenger du ikke å takke ja til noen av dem.

Husk på at anbudssidene kun samarbeider med et utvalg av forbrukslåntilbyderne. Derfor kan det være en god idé å bruke flere sider, eller eventuelt søke individuelt hos de aktørene som ikke jobber med anbudssider. Den mest gunstige refinansieringen vil du uansett få ved å skaffe et så helhetlig bilde over lånealternativene dine som mulig.

La långiver gjøre refinansieringsjobben for deg

De långiverne som tilbyr refinansiering av gjeld med forbrukslån vil som oftest også hjelpe deg med selve refinansieringen. Dersom du har gjeld flere steder er dette en tidsbesparende tjeneste som du bør benytte deg av.

Så lenge du godkjenner at långiver gjør dette for deg trenger du faktisk ikke å gjøre noen ting. Ved hjelp av personopplysningene dine kan långiver uthente all informasjon som trengs for å innfri den eksisterende gjelden.

Da vil også kundekontakten din i banken sørge for at forbrukslånet går til de respektive gjeldspostene dine, slik at du slipper å bekymre deg for denne prosessen. Det eneste som gjenstår for deg da er å betjene det nye forbrukslånet ditt så effektivt som mulig.

Refinansiering av gjeld med forbrukslån, nedbetaling/penger spart

Prioriter gjelden din i den grad du kan

Dette handler i bunn og grunn om prioriteringer. Du må nemlig huske på at selv om du har refinansiert og forhåpentligvis spart en god del penger sitter du fortsatt med et forbrukslån. Og gjeld bør man alltid forsøke å kvitte seg med så raskt man kan.

Derfor bør du forsøke å prioritere gjelden din i hverdagen. Sett opp et godt budsjett over privatøkonomien hvor du ser på faste inntekter og utgifter, samt månedsforbruket ditt. Hvor mye penger har du egentlig til overs ved hvert månedsskifte?

Dersom dette er noen tusenlapper, eller bare noen hundrelapper, bør du definitivt vurdere å delegere noen av dem til nedbetaling av gjelden din. Du kan nemlig spare svært mye penger på å kvitte deg med gjeld uten sikkerhet raskere enn planlagt.

Nedbetalingstiden har svært mye å si for totalkostnaden på lånet ditt. Det er fordi forbrukslån fungerer som annuitetslån der renten beregnes av resterende gjeldsbeløp fra måned til måned. Hvis du får til å redusere antall måneder vil du også ha spart en god del penger.

Sett opp en nedbetalingsplan

Til dette formålet er det lurt å sette opp en nedbetalingsplan. Denne vil si noe om hvor mye du skal betale inn ekstra på gjelden din i måneden. For å strukturere planen best mulig kan du bruke en nedbetalingskalkulator for gjeld.

I denne legger du inn informasjonen om gjeldspostene dine; resterende gjeldsbeløp, effektiv rente og minste påkrevde månedsbeløp fra kreditor. I tillegg setter du opp månedsbudsjettet ditt for gjeldsnedbetaling, samt hvilken dato du ønsker å starte nedbetalingsplanen fra.

Nedbetalingskalkulatoren vil deretter beregne hvordan du skal betale ned på lånene dine. Dette vil være i henhold til nedbetalingsstrategien du har valgt – som det er fire forskjellige av. Disse kalles for snøballmetoden, snøskredmetoden, høyeste månedlige beløp først, høyeste månedlige rentebeløp først.

Felles for alle strategiene er at du betjener gjeldspostene en av gangen. Forskning har vist at å fokusere på ett og ett lån er den mest effektive måten å kvitte seg med gjeld på. Hvis du klarer å få til dette vil du ha spart enda flere penger på å refinansiere gjelden din med forbrukslån.

Så mye sparer du på refinansiering av gjeld med forbrukslån

Helt til sist kan det være god motivasjon å se på hvor mye du faktisk kommer til å spare ved å refinansiere gjeld uten sikkerhet med et forbrukslån. La oss si at du sitter med følgende gjeldsposter i dag:

Kredittkort 1
Resterende gjeld: 30.000 kroner
Effektiv rente: 25,59%
Tiltenkt nedbetalingstid for gjelden: 4 år
Renteutgifter: 16.158 kroner
Totalkostnad: 46.158 kroner

Kredittkort 2
Resterende gjeld: 25.000 kroner
Effektiv rente: 24,36%
Tiltenkt nedbetalingstid for gjelden: 4 år
Renteutgifter: 12.808 kroner
Totalkostnad: 37.808 kroner

Forbrukslån
Resterende gjeld: 60.000 kroner
Effektiv rente: 18,52%
Nedbetalingstid for gjelden: 4 år
Renteutgifter: 23.276 kroner
Totalkostnad: 83.276 kroner

Totalt sett vil altså denne gjelden koste deg 52.242 kroner i renteutgifter såfremt du kvitter deg med den i løpet av 4 år. La oss ta en titt på hva som skjer dersom du samler opp gjelden i ett forbrukslån.

Forbrukslån
Lånebeløp: 115.000 kroner
Effektiv rente: 15,07%
Nedbetalingstid: 4 år
Renteutgifter: 36.162 kroner
Totalkostnad: 151.162 kroner

Ved å samle opp gjelden i et gunstig forbrukslån sparer du 16.080 kroner. Dersom nedbetalingsperioden din hadde vært lengre i utgangspunktet, eller renteforskjellen større, ville besparelsene ha blitt enda mer betraktelige.

--

Husk på at refinansiering av gjeld med forbrukslån er en strategi for å gjøre gjeldssituasjonen din mer gunstig. Dersom du kan skaffe deg en bedre rente, gunstigere nedbetalingsstruktur eller en mer fleksibel långiver vil strategien være vel verdt det. Klarer du i tillegg å redusere nedbetalingstiden din vil du ha gjort privatøkonomien din en stor tjeneste ved å refinansiere ugunstig gjeld uten sikkerhet i et forbrukslån..